Zapytanie ofertowe na zadanie pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie

Zapytanie ofertowe na zadanie pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie.

Ogłoszenie

Projekt umowa

Warunki zamówienia – PDF

Warunki zamówienia – docx

Dokumentacja techniczna – zip

Modyfikacja Warunków Zamówienia Nr 1

Modyfikacja Warunków Zamówienia Nr 2

STWiOR-architektura

STWiOR-Instalacje

STWiOR-Elewacja

Odpowiedź Nr 1 na zapytanie wykonawcy

Odpowiedź Nr 2 na zapytanie wykonawcy

PW.28-ZESTAWIENIE-STOLARKI-OKIENNEJ

PW.29-ZESTAWIENIE-STOLARKI-DRZWIOWEJ-ZEWNETRZNEJ