Coffee House

„A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów”

TROCHĘ HISTORII

W roku 2001, z inicjatywy kilku członków kościoła, powstała grupa wsparcia dla osób uzależnionych WIARA. Początkowo grupa ta funkcjonowała na podobnych zasadach ja Grupy AA, i opierała się na „12 krokach”. Oczywiście, wszystkie te „kroki” znalazły potwierdzenie Biblijne, i tak też były przedstawiane uczestnikom na czwartkowych spotkaniach. Przez aktywną i spontaniczną służbę tych członków kościoła (częste przebywanie na ulicach miasta, rozmowy z ludźmi, zachęcanie do przychodzenia na spotkania) Pan doprowadził do szybkiego rozwoju tej grupy. Wiedzieliśmy już, że za tym wzrostem kryje się, BOŻA MOC !!!

Nawiązaliśmy kontakt z CHRZEŚCIJAŃSKĄ MISJĄ SPOŁECZNĄ TEEN CHALLENGE i Pastorem Zbigniewem Urbaniakiem, który zachęcił nas do utworzenia grupy funkcjonującej na zasadach opartych na programie Coffee House.

COFFEE HOUSE szybko zmienił charakter grupy, Bóg szybko ukształtował, nowe formy spotkań dał nam nowe rozwiązania i prowadził nas w nowych kierunkach. Motywowanie tych ludzi do zmiany swojego życia, poprzez ogłaszanie im miłości Bożej, stało się głównym celem spotkań. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb materialnych tych ludzi i oni mają tego świadomość, nie organizujemy żadnych akcji społecznych typu: zbiórki pieniędzy, odzieży itp. Bóg nauczył nas okazywać i dawać tym ludziom miłość, szacunek i zrozumienie. Jak nas tego nauczył? Po prostu najpierw okazał to nam.

Program Coffee House proponowany przez Teen Challenge to sprawdzone już w kilku krajach narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych. Coffee House ma już swoją europejską historię, która trwa kilkadziesiąt lat. Polska historia służby Coffee House to pierwsza grupa, która z końcem roku 2001 rozpoczęła działalność w Koszalinie

Wizja

Coffee House to swego rodzaju pomost pomiędzy Kościołem a ulicą. Pomost, przez który Kościół będzie mógł wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła tak, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas – Jego uczniów.

Co to jest Coffee House?

  1. To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym… Program Coffee House to proste i dynamiczne narzędzie, które pomoże to powołanie realizować.
  2. To aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach… Chcemy iść i szukać takich ludzi i nieść im przesłanie nadziei w Jezusie Chrystusie.
  3. To organizowane przynajmniej raz na tydzień, stałe spotkanie, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, dzielić się z nimi Dobrą Nowiną i budować relacje.

Cele służby Coffee House

  1. Dotarcie do potrzebujących (informacja, ewangelizacja, głoszenie nadziei).
  2. Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu przez głoszenie Słowa Bożego, modlitwę i społeczność (tutaj bardzo istotna jest harmonijna współpraca ze Zborem).
  3. W razie takiej konieczności budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu takiej osoby do Ośrodka.
  4. Dotarcie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jak i w czasie jego pobytu w Ośrodku.