Pastor

Zanim Bóg powołał mnie do służby pastorskiej pracowałem jako mechanik w zakładzie przemysłowym. Później próbowałem zdobyć wykształcenie prawnicze i jako student zostałem zatrudniony w Urzędzie Skarbowym. Jednak Bóg włożył w moje serce pragnienie głoszenia Jego Słowa i pomagania ludziom w problemach, z którymi sami sobie nie radzą. Jego powołanie było dla mnie na tyle wyraźne i słyszalne, że postanowiłem zostawić studia prawnicze i pracę urzędnika, by przygotować się do tej służby. Teologiczne wykształcenie zdobyłem w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym i na Chrześcijańskiej  Akademii Teologicznej.

  Od ponad 20 lat jestem pastorem w Kościele Chrześcijan Baptystów. Największą radością w służbie pastorskiej jest dla mnie odkrywanie prawd zawartych w Słowie Bożym   i przekazywanie ich ludziom. W pracy duszpasterskiej wspiera mnie moja żona Anna. Od 26 lat jesteśmy małżeństwem i wspólnie spotykamy się z małżeństwami  doświadczającymi kryzysu, narzeczonymi przygotowującymi się do małżeństwa, z osobami przechodzącymi przez trudne sytuacje życiowe. Oboje ukończyliśmy studia podyplomowe Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw,dwuletni kurs Fundacji DE’IGNIS Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi i inne formy dokształcania.

  Mamy dwie dorosłe już córki: Dominikę i Julię.

                                                                Pastor Sławomir Biliński