Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na OPRACOWANIE I AKTUALIZACJĘ PROJEKTOWĄ ZADANIA PT. Termomodernizacja budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie przy ulicy Podgrodzie 3- 5 w Koszalinie.

Dokument do pobrania