Uroczyste wprowadzenie brata Sławomira Bilińskiego na urząd pastora 20.01.2019

Zdjęcia…