Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie

 

 

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2023 r. Kościół Chrześcijan Baptystów w Koszalinie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie”. 

W ramach Przedsięwzięcia budynek Kościoła zostanie objęty termomodernizacją. Zostaną wykonane poniższe prace: 

  • docieplenie elewacji budynku i dachu; 

  • wymiana okien i drzwi;

  • instalacja paneli fotowoltaicznych.

Planowany efekt ekologiczny: 

  • wytworzenie energii elektrycznej, ze źródeł odnawialnych: 6,14 MWh/rok

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (CI): 879,08 GJ/rok 

  • zmniejszenie emisji CO2: 45,75 Mg/rok

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1.340.813,00 PLN 
Kwota Dotacji: 1.206.731,00 PLN