Tymczasowe miejsce nabożeństw

W związku z modernizacją budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie nabożeństwa niedzielne będą się odbywały w budynku Kościoła Zielonoświątkowego, ul. Jutrzenki 5, o godz. 15:00. Do odwołania.