WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać” (II Kor. 5:8-9; Przekład Toruński)

 

      Drodzy Bracia i Siostry!

      Jako Rada I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie, pragniemy wam oznajmić nasze ustalenia wobec zaistniałej w kraju sytuacji związanej z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii nowego koronawirusa. Kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za Zbór, w tym w szczególności za osoby starsze i schorowane, których w naszym Zborze jest sporo. Kierowaliśmy się także wskazaniami i sugestiami zarówno Przewodniczącego Rady Naczelnej Kościoła Chrześcijan Baptystów jak i władz Państwa. Z nauki zawartej w Piśmie Świętym wiemy bowiem, że postawa społecznej odpowiedzialności podoba się Bogu (Rzym. 13:1-7). Wierzymy, że decyzje nasze nie stoją w sprzeczności z naszym zaufaniem do Boga, któremu w modlitwie zawierzamy nasz Zbór w nadchodzącym, trudnym okresie. Wierzymy, że cenienie Chrystusa ponad życie doczesne nie wyklucza bynajmniej naszej dbałości o życie doczesne, a zwłaszcza o życie i zdrowie naszych Braci i Sióstr (Filipian 1:21-24).

Przechodząc do konkretów, ustaliliśmy:

  • zawieszamy nasze nabożeństwa niedzielne oraz wszystkie spotkania niedzielne na dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia zawieszenia w zależności od sytuacji;
  • w miejsce niedzielnych nabożeństw odbywać się będą w naszej kaplicy, o godzinie 10.00 w niedzielę, krótkie modlitwy, zakładamy, że w mniejszym gronie; modlitwę w najbliższą niedzielę poprowadzi pastor Sławomir Biliński; ze względu na rezygnację z ogrzewania nadmuchowego należy spodziewać się niskiej temperatury w kaplicy; osoby starsze, dzieci, a także wykazujące objawy infekcji zachęcamy do pozostania w domu;
  • zawieszamy do odwołania lekcje Szkółki Niedzielnej;
  • zawieszamy do odwołania Spotkania Młodzieżowe;
  • prosimy wszystkich członków i sympatyków zboru o aktywne włączenie się w modlitwę o Zbór, o nasze miasto Koszalin i nasz kraj Polskę w swoich domach;

A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi” (II Tesal.3:16).